Het Broek Softfruit en Van den Elzen Plants gaan fuseren

Erp-Mariaheide: De twee Brabantse plantenkwekerijen Het Broek Softfruit en Van den Elzen Plants gaan fuseren. Hiermee ontstaat een van de grootste plantenkwekerijen van Noord-Europa. De beide familiebedrijven hebben samen bijna 100 jaar ervaring in de aardbeien-, frambozen- en asperge-sector. De nieuwe directie zal bestaan uit algemeen directeur Arnoud van Asseldonk, operationeel directeur Bart van Eerdt, commercieel directeur Maurice Deben en een nog nieuw te benoemen financieel directeur. Huidige eigenaren van Van den Elzen Plants, Henk en Jos van den Elzen, blijven adviserend betrokken. 

Toekomstperspectief 

Beide bedrijven zien schaalgrootte als een voorwaarde om te kunnen blijven investeren in de toekomst. Telers en veredelingspartners moeten kunnen blijven rekenen op voorspelbare kwaliteit en betrouwbare leveringen vanuit een goed georganiseerd bedrijf. Dit vereist investeringen in onder meer goed personeel, high health locaties en vergaande robotisering van de teeltprocessen. Of zoals Arnoud van Asseldonk het zelf zegt: “het bedrijf van de toekomst is een industriële onderneming maar wel met een echt tuindershart. We denken groot maar handelen dichtbij en betrokken”. 

Samen verder als Van den Elzen Plants 

Met deze fusie geven de broers Henk en Jos van den Elzen de dagelijkse leiding van hun familiebedrijf uit handen. ‘’Deze fusie betekent heel veel voor ons. We konden ons geen beter scenario voorstellen dan een samengaan met onze gerespecteerde collega die dezelfde waarden nastreeft”, aldus de gebroeders. Ook voor Arnoud en Nancy van Asseldonk is het een logische keuze: “wij kleuren het liefst zelf onze toekomst in en dat doen we nu door onze krachten te bundelen. Zo kunnen we de groei van de markt en de veelzijdige vraag van onze partners het beste invullen”.