Aardbeienplanten

ELSANTA

“ÉÉN VAN DE MEEST GETEELDE RASSEN”

  • Alleskunner
  • Gemakkelijk te plukken vruchten
  • Stevige vruchten met een goede smaak
  • Lange houdbaarheid
  • Gevoelig voor enkele ziekten en vorst

Het ras

Elsanta is een stevig aardbei ras met een goede houdbaarheid. Door de hoge productie, de stevigheid en de lange houdbaarheid van de vrucht is het ras uitermate geschikt voor zowel de teler als de handel. De grote vrucht heeft een goede smaak met een sterk aardbeiaroma. Elsanta wordt nog steeds in grote delen van Europa geteeld. Elsanta heeft een goede smaak en een sterk aardbeiaroma. De vruchten zijn stevig en conisch van vorm en hebben een glanzende, rode kleur. Inwendig is de vrucht rood maar de kern blijft wit. Het kroontje zit stevig op de vrucht. Elsanta heeft een sterke vruchthuid waardoor ze niet gevoelig is voor drukplekken en is daarom zeer geschikt voor verse consumptie. De opbrengst van Elsanta is hoog tot zeer hoog en vergelijkbaar met de opbrengst van Sonata. De vruchten zijn makkelijk te plukken, omdat de vruchten fors zijn en de planten lange, stevige vruchttrossen hebben. Kenmerkend zijn de kleine kelkbladeren.

De teelt

Elsanta kan gebruikt worden voor allerlei teelten zowel binnen als buiten en van vroeg tot tamelijk laat. Het ras is ook goed bruikbaar voor de moestuin. Elsanta wordt in grote delen van Europa geteeld. Elsanta is echter in tegenstelling tot Sonata wel gevoelig voor wintervorst. Het ras is gevoelig voor de volgende ziektes: verwelkingsziekte (Verticillium), stengelbasisrot (Phytophthoracactorum), roodwortelrot (Phytophthora fragariae) en vruchtrot (Colletotrichum). Elsanta is iets gevoelig voor meeldauw (Sphaerotheca mac.).

Oogst en afzet

Elsanta kenmerkt zich door haar forse en brede vruchten met lange, stevige vruchttrossen. Elsanta maakt redelijk grote bloemen. De meeldraden van de eerste bloemen zijn vaak minder goed. De overige bloemen hebben vaak redelijk tot goed ontwikkelde meeldraden. Elsanta is een middentijds afrijpende aardbei. In de doorteelt is Elsanta gemiddeld twee dagen eerder dan Sonata. In de vollegrond is Elsanta doorgaans één à twee dagen vroeger dan Sonata. In de gekoelde teelt is de oogst geconcentreerder dan Sonata. Hierdoor worden de vruchten snel kleiner. Het percentage misvormde vruchten ligt hoger dan bij Sonata, vooral bij een vroege voorjaarsteelt. Ook is het aandeel klasse I bij Sonata hoger dan bij Elsanta.