Aardbeienplanten

FLORINA

“EEN DOORDRAGEND ELSANTATYPE”

  • Vroege start als doordrager
  • Zeer productief
  • Elsanta uiterlijk
  • Grove glanzende vruchten
  • Goede houdbaarheid en plukprestatie

Het ras

Florina is een zeer productief doordragend ras met prima vrucht eigenschappen. Het ras is sterk generatief waardoor het al vroeg in productie komt. Het ras heeft de bijzondere eigenschap ook al productief te kunnen zijn vanuit een frigo plant. Zo kan men onder goede groeiomstandigheden – zoals bij teelten op substraat – al reeds in mei/juni oogsten van de ‘winter’ bloemen. De vruchten zijn kegelvormig en lijken erg op Elsanta. De helder rode kleur blijft ook na bewaring behouden. Florina is het 2e ras van het Flevo Berry Concept® in het segment ‘doordragende Elsanta type’.

De teelt

Bij teelten in de grond voldoet Florina het best op ruggen. Op substraat kan met een vrij grote plantdichtheid geplant worden, maar er dient een goede balans te blijven tussen blad- en vruchtproductie. Des te hoger de plantdichtheid, des te eerder met bladsnoei moet worden begonnen.

Vroege plantingen zijn verantwoord, maar de temperatuur van de grond moet dan tenminste 7-8 °C zijn. Weersomstandigheden in het voorjaar dienen minimaal 12 °C en stijgend te zijn, anders moet er worden afgedekt. Geef het ras voldoende tijd om genoeg wortels te maken voordat het in productie komt. In tegenstelling tot de meeste andere variëteiten, is het raadzaam Florina minder diep te planten. Op stellingen adviseren we circa 6-8 planten per meter met frigo planten.

Oogst en afzet

Bij intensieve (substraat) teelten start men de oogst al in mei/juni en vervolgt zich – na een kleine dip – in juli en augustus. Een meer extensievere (grond) teelt – waar de winter bloemen worden verwijderd – start begin juli.

De redelijk regenvaste vruchten zijn goed zichtbaar en kunnen eenvoudig geplukt worden. Het gewas geeft grote bloemen en de vruchten groeien grof uit. Florina maakt gemakkelijk nieuwe trossen en daardoor blijft de plant ook gemakkelijk in balans.

De kleur van de vruchten komt overeen met die van Elsanta en wordt niet donkerder na de oogst. De smaak van de vruchten is fris en zeer geschikt voor het supermarkt kanaal.