WACHTBED PLANTEN


Wachtbedplanten worden veelal gebruikt in de vollegrondsteelt. Ongeveer 60 dagen na het planten volgt de productie. De dikte van het rizoom van wachtbedplanten is belangrijk: een dikkere plant bevat meer bloemtakken en geeft dus meer productie. Afhankelijk van het teeltdoel worden zware, middel of lichte wachtbedplanten gebruikt.

Wachtbedplanten worden gemaakt uit verse planten. Deze worden eind juli/begin augustus op geplant waarna ze in november/december weer gerooid worden. Daarna worden de planten gesorteerd in de sorteringen zwaar, middel en licht, afhankelijk van rizoomdikte. Vervolgens worden de wachtbed planten ingevroren tot het moment dat de klant uitlevering wenst.