Aspergeplanten

Terralim

  • 100% mannelijke hybride
  • Middenvroege productie
  • Zeer hoog opbrengstpotentieel
  • Hoog percentage klasse 1
  • Gezond, stabiel loof

Het ras

Terralim is een 100% mannelijke hybride en uitermate geschikt voor de teelt van witte asperge in gebieden met een warm / mediterraan klimaat. Terralim combineert een vroege productie met bijzonder hoge klasse 1 opbrengsten. Terralim is ook geschikt voor teeltmaatregelen die gericht zijn op vervroeging.
Het uniforme loof van Terralim is sterk opgericht. Het loof is van nature sterk tegen bladziekten en ongevoelig voor legering. De goede loofeigenschappen maken Terralim daarmee ook geschikt voor de biologische teelt.

De teelt

Terralim gedijt het beste op groeikrachtige gronden die goed ontwaterd zijn. In meerjarig onderzoek zijn voor de witte teelt de beste resultaten behaald met een plantdichtheid van 5-6 planten per m1 en een plantdiepte van 18 – 22 cm. Op niet droogtegevoelige, groeikrachtige gronden of percelen voorzien van irrigatie en/of fertigatie zijn plantdichtheden mogelijk van 6-8 planten per m1. Terralim is door zijn uitstekende kopsluiting prima geschikt voor extra vervroegende teeltmaatregelen door middel van thermische folie of minitunnel.

Oogst en afzet

Terralim heeft een zeer hoog productiepotentieel, een uitstekende kwaliteit en een goede dikte. Het uniforme product heeft een zeer goede kopsluiting en is weinig gevoelig voor roze verkleuring en fysiologische roest. Ruim 75% van het product bevindt zich in de sorteringklasse 16 – 24 mm. De smaak van Terralim wordt als goed ervaren.